***Brug Internet Explorer browser ellers kan det give problemer med tilmeldingen!***


Velkommen til UCN Sommer CUP

UCN Sommer CUP bliver i år afviklet fredag den 13. september på området bag Campus Hobrovej fra kl. 8.30 til ca kl. 15.00

I år vil der være mulighed for at deltage i følgende sportsaktiviteter:


 • Fodbold

 • Beachvolley

 • Vikingespil

 • Basket - 3v3

 • Dart

 • Skak

 • E-sport (CS:GO + FIFA)

Vigtig information vedrørende E-sport

CS:GO Info

Når man tilmelder sig CS:GO, så skal holdets ”Steam navne” oplyses efter holdnavnet f.eks. CS:GO Dream Team - (Steam navn + Steam navn). HUSK også at medbringe egen computer mm. Opstilling af udstyr kan ske mellem kl. 07:00 – 08:45 den 13. september. Turneringen starter kl. 09:00!


FIFA Info

Man bruger UCNs PlayStations, men man skal selv medbringe en controller, da dette er meget individuel, hvad man foretrækker at bruge!Derudover vil der være mulighed for at prøve: Poledance, Crossfit, Parkour og Klatrevæg

Tilmelding af hold foregår under siden tilmelding/signup, husk at oprette en ny bruger med ny email hvis du tilmelder dig flere aktiviteter. der skal bruges Internet Explorer ved telmelding, ellers kan det give problemer med tilmeldingen!


Tilmeldingen slutter tirsdag den 10. september!!!


Under arrangementet kan du købe kolde drikkevarer til gode priser!MIDDAG OG FEST

Når Sommer Cup er slut vil festlighederne rykke indendørs på Campus Hobrovej, Hobrovej 85, hvor middagen vil blive serveret og DJ'en sætter gang i festen!

Tidspunkt for middagen: 18.00 - ??.??


Der findes 2 typer af online Presale billetter – med og uden mad. Madbillet købes via Med Mad til 130 kr. inkl. 2 øl med start fra kl. 18:00 - Uden Mad til 50 kr. inkl. 2 øl med entre mellem kl. 20:00 – 21:30. Deadline, senest tirsdag den 10. september.

Husk at medbringe printet eller fremvise online billet.

Købes billetten i døren fra kl. 20:00 – 21:30 er prisen 50 kr. Alle skal medbringe UCN studiekort eller oplyse sit UCN studienummer.


***Use ONLY internet explorer browser otherwise you cannot enroll your team!***

INTERNATIONAL STUDENTS READ HERE!!


Welcome to UCN Summer CUP


This year the UCN Summer Cup will take place on Friday, 13th September on the fields behind Campus Hobrovej from 08.30 about 15.00 hours

This year we have the pleasure to present the following activities:


 • Soccer/Football

 • Beachvolley

 • Viking Game*

 • Basket - 3v3

 • Dart

 • Chess

 • E-sports (CS:GO + FIFA)

Important information regarding E-sports

CS:GO Info

When you sign up for CS:GO, the team's "Steam names" must be listed after the team name e.g. CS:GO Dream Team - (Steam navn + Steam navn). REMEMBER also to bring your own computer etc. Equipment can be set up between 07:00 - 08:45 on September 13th. The tournament starts at 9:00!


FIFA Info

You will use UCN's PlayStations, but you must bring your own controller, as this is very individual what students prefer to use!Besides these activities you can try: Poledance, Crossfit, Parkour and a Climbing Wall

*Viking game / Kubb is an outdoor game, where the object is to knock over wooden blocks by throwing wooden batons at them. You play against another team and must knock over their blocks before they knock over yours. Once you have knocked down the opponent's blocks, you must knock down the king to win the game.Registration of teams will take place under the page Tilmelding/Signup. Remember to create a new user and a new email, if you want to sign up for more activities!

Signup will close 10th of September

(Please note: do NOT use Safari - use ONLY Internet Explorer)


During the event, you are able to buy cold beveraged and food for student friendly prices!DINNER AND PARTY

Once the Summer Cup has ended, the festivities will move inside Campus Hoborvej, Hobrovej 85, where dinner is served while the DJ starts the party!

Time of the event: 18.00 - ??.??


There are 2 types of online Presale tickets - with and without food. Tickets with food can be purchased via With Food for DKK 130 incl. 2 beers starting at 18:00 - Without Food for DKK 50 incl. 2 beers with entrance from 20:00 - 21:30. Deadline, no later than Tuesday, September 10.

Remember to bring a printed or present an online ticket.

Buying ticket at the door between 20:00 – 21:30 is DKK 50. Everyone must bring UCN student card or give their UCN student number.